Vyšel nový trailer na druhou řadu seriálu Star Wars: The Bad Batch
Včera vyšla upoutávka na druhou sezónu animovaného seriálu Star Wars: The Bad Batch. více »
10 nových Star Wars seriálů a projektů!
Dnes byly představeny nové projekty, hlavně seriály rozšiřující svět Star Wars. Máme se na co těšit, tak si je pojďme představit. více »
Zemřel David Prowse, představitel Darth Vadera v původních filmech.
V úctyhodných 85 letech nás navždy opustil herec a kulturista David Prowse. Tohoto herce můžete znát díky jeho impozantnímu hereckému výkonu Temného Lorda ze Sith, Darth Vadera. více »
Přehled: Yoda v The High Republic, světelný meč z plasmy, Bane a SW Squadrons
V dnešním přehledu se podíváme na Yodu a jeho nastoupení v sérii The High Republic, realistický světelný meč nebo poslední letošní Star Wars komiks. Jak se to má s Darth Banem a co nás čeká u Star Wars: Squadrons? více »
Ewan McGregor se rozhovořil o chystaném seriálu s Kenobim
Filmový představitel Obi-Wana Kenobiho, Ewan McGregor (49 let), se vrátí do role mistra Jedi po 16 letech od premiéry Star Wars Epizoda III: Pomsta Sithů. Kromě toho potvrdil v pořadu Graham Norton Show, že s natáčením seriálu se začne v březnu 2021. více »

Příběh Kapitána Broma 6

Reklama
Autor: Captain Rex
Přidáno:23. Únor 2013 - 21:21
Přihlásit se k odběru

Bylo pochmurné ráno a na zemi ležely desítky jak Republikových, tak Separatistických výsadkových člunů a pozemní techniky. Linul se z nich černý hustý dým a za ním se mihotaly sotva rozeznatelné postavy klonů. Hledali své přeživší bratry, kteří přežili hrozný masakr, jenž se tu před pár hodinami odehrál. Mezi nimi byl i Brom, jenž procházel mezi těly vojáků, které vedl do bitvy a kteří tu teď leželi mrtvý. Po chvíli se zastavil a klekl na kolena. Zvedl helmu, která ležela přímo před ním a spod jeho helmy se mu začali řinout slzy. Na čele té helmy bylo napsáno "Jamie". Jeho zástupce a přítel, jehož potkal při bitvě o Asiniku a jenž se stal jeho "pravou" rukou byl teď mrtvý. To co se stalo bylo pro Broma velmi zdrcující, zradil ho jeho vlastní muž a Jamieho to stálo život...

***

Byl již večer, když Jamie vstupoval do svého křižníku. Zapípal mu komlink a v něm se ozval Bromův hlas "Jamie, ihned se dostav do kasáren!". Jamie se tedy vydal do kasáren. Ještě než byl přímo u nich začal skrze mlhu rozeznávat obrysy svých bratrů jež už u nich stáli. Byli zde všichni vojáci Republikových útočných sil. Přišel k jednomu z nich a zeptal se "Co tu všichni děláte Buzzy?" "Čekáme na Kapitána, všichni jsme dostali zprávu přes komlink, že se sem máme dostavit." odpověděl Buzz. Po chvíli se otevřeli dveře kasáren a z něj vyšel Brom, oděn do brnění ARC trooperů v ruce držel svoji helmu a z jeho úst vycházela pára. Ještě jednou se zhluboka pomalu nadechl a začal mluvit ,,Vojáci, všichni jsme ušli dlouhou cestu plnou neúprosných bojů a bolesti ze ztrát svých bratrů. Budu k vám upřímný. I dnes letíme do takovýchto podmínek, ale vězte, že občané Republiky v nás věří, věří v naše vítězství. Věřte i vy, věřte ve své bratry po svém boku. Bojujte pro bezpečí lidí, kterým na vás záleží. A proto, vojáci Republiky, napochodujte do křižníků a odleťte bojovat za čest a slávu." Chvíli se nic nedělo, ale najednou se všichni kloni sešikovali a začali pochodovat směrem k hangárům. Broma proslov tak vysílil, že se musel posadit na studenou zem. Helmu položil vedle sebe a hlavu si položil do dlaní. Jamie k němu pomalu přistoupil a řekl "Velmi působivý proslov Kapitáne." "Ano? Připravoval jsem si ho celou věčnost, jsem rád, že se líbil." odvětil Brom. "Víte Kapitáne takovýto proslov vojáci přesně potřebovali. Poslední dobou tu morálka byla na bodu mrazu." řekl po krátké odmlce Jamie "To jsem si všiml." odpověděl Brom s hlasitým odkašláním, kterým naznačoval Jamiemu aby se šel připravit a vstal ze země. Vydal se směrem k hangáru kde byl zakotvený jeho velitelský křižník, kterého před necelým měsícem pojmenoval Firefox.

***

Jakmile vstoupili všechny křižníky do hyperprostoru Brom se vydal do své kajuty, aby se trochu prospal. Jeho velitelská kajuta se nijak nelišila od kajut ostatních, jediný rozdíl byl, že jí měl jen pro sebe. Byla to zatuchlá místnost v níž měl stolek, židly a postel. Brom otevřel dveře a vešel dovnitř. Helmu položil na stolek, sundal si brnění a na posteli usnul. Bylo pozdní ráno, když ho probudilo pípání komlinku. "Co se děje seržante? Jaktože jste mne neprobudily ihned jak jsme vystoupili z hyperprostoru?!" spustil Brom jakmile zmáčkl tlačítko na komlinku. "Nařídil to váš zástupce Jamie, prý jste se potřeboval prospat. Pane oskenovali jsme povrch planety a zjistili jsme, že se Separatisté zdržují jen v okruhu pár kilometrů od místa kde se vylodili.". "Proč by to dělali?" pomyslel si Brom. "Dobrá za chvíli jsem na můstku." řekl a začal se oblékat. Když byl skoro hotov, všiml si červeného světla, které poblikávalo za jeho postelí. Opatrně se přiblížil, podíval se za postel a ihned se rozeběhl, popadl svou helmu a skočil do již otevřených dveří. Obratným kotoulem dopadl na zem, narazil do stěny a ještě uskočil kus stranou od dveří zrovna ve chvíli kdy se z jeho kajuty vynořil velký žár ohně a s hlasitým výbuchem odhodil Broma ještě o kus dál ode dveří. Po celé lodi se ihned rozezněli sirény. Pár vteřin po jejich rozeznění se za rohem objevila skupina vojáků, jenž se ihned vrhla k Bromovi a odtáhla ho dál od ohně přičemž jeden z nich zavolal zdravotníky."Kapitáne, Kapitáne, slyšíte mě...?" křičel jeden z nich na Broma.

***

,,Co se stalo doktore?!" vyhrkl Jamie udýchaně na prvního léčitelského droida na, kterého narazil hned potom, co přiletěl na Firefox. ,,V Kapitánově kajutě vybuchla bomba, upadl do bezvědomý krátce po výbuchu, když ho našli vojáci." odpověděl droid. ,,Jak se sem dostala bomba?" řekl nahlas Jamie ,,To nevím, já jsem jen léčitelský droid." odvětil droid. ,,Dobrá, průběžně mě informujte." řekl Jamie, otočil se a odešel na můstek. Když byl u výtahu, který vedl k můstku, otřásla lodí velká exploze. Jamie spadl na zem, praštil se hlavou o stěnu, zlomil si levou ruku a upadl do bezvědomý. ,,Seržante, seržante..." třásl s Jamiem jeden ze dvou vojáků, kteří ho našli. ,, Arrrrgghh, co se stalo?" vypravil ze sebe Jamie bolestně, jakmile přišel k sobě. ,,Další sabotáž pane." odpověděl voják nejistě. ,,Kde?!?!" vyjekl Jamie s úlekem ,,V hangáru, polovina výsadkových člunů je na maděru." odvětil voják a pokračoval ,,Musíte jít nahoru pane, bez velitele jsme nahraní." ,,Dobrá." řekl Jamie a s bolestným skuhráním se začal zvedat ze země. Vojáci ho chytili a snažili se ho zvednout, ale Jamie rozmáchl rukama a skoro zakřičel ,,Ne, to zvládnu!". Pomalu ho položili na zem a on se začal drápat na nohy. Pro ně bylo hrozné sledovat ho jak je to pro něj těžké zvednout se ze země se zlomenou rukou ale po chvíli to zvládl ,,Dobrá, jdeme!" řekl s mírným zasténáním, pravou ruku si chytil levou a nastoupil do výtahu. Oba vojáci ho následovali.

***

,,Seržante, hlášení o škodách." řekl Jamie a pomalu vydechl, jakmile vyšel z výtahu na můstek ,,Výbuch zasáhl přední část hangáru pane." odpověděl s ledově klidným hlasem důstojník, který stál u jednoho z palubních přístrojů a zapisoval si nějaké údaje. ,, Potřebujeme vědět víc seržante!!" vykřikl na něj až se musel opřít o nejbližší stěnu a pokračoval ,,Potřebujeme vědět jak se sem ty bomby vůbec dostaly." ,,Mohli nám je nastražit v hangárech na Coruscantu." odvětil seržant aniž by odvrátil hlavu od palubního přístroje. ,,Hangáry Republikových útočných sil je nejhlídanějšímísto na Coruscantu!!" vykřikl Jamie ještě víc než předtím a chytil si hlavu, která ho strašně bolela. Po krátké odmlce se z ničeho nic ozvalo ,, Dost!! Už se nehádejte!!". Všichni se otočili směrem k výtahu. O dveře výtahu se opíral Brom s hlavou omotanou zakrváceným obvazem. Pořádně se nadechl a spustil ,,Sabotér je ještě na lodi." ,,Jak to víte Kapitáne?" zeptal se zvídavě Jamie. Brom se ještě více nadechl a rozstřeseným hlasem řekl ,,Ten sabotér je klon.". Všichni co byli zrovna na můstku se otočili směrem k němu a skoro zborově řekli ,,Co?Cože?" Brom, jako by je nevnímal a pokračoval ,,Chvíli před tím než moje kajuta vybuchla jsem našel bombu, byl to normální granát, který nosí každý klon." ,,To nic nedokazuje." řekl seržant se, kterým se Jamie před pár minutami hádal. ,,To sice ne, ale byl u něj vzkaz." řekl Brom s opovrhujícím tónem. ,,Jaký vzkaz?" chtěl vědět Jamie. ,,Stálo na něm ,,To je za ty, kteří padli na Ailoru!"" odvětil Brom Jamiemu se slzami v očích.

***

Z ničeho nic otřásla lodí další, tentokrát, nejsilnější exploze. Všichni co byli na můstku, teď leželi na zemi. Než, kdokoliv stačil vstát už bylo všem jasné, že tohle bude závažná škoda. Jamie ihned vykřikl ,,Jaké jsou škody? Seržante jaké jsou škody?". Nikdo nevěděl kde seržant je. Jamie ihned reagoval a vykřikl ,,Poručíku jaké jsou škody?" Poručík se podíval do jednoho z počítačů a vykřikl na Jamieho jak nejvíc mohl, aby ho bylo přes sirény slyšet ,,Pane levý motor vybuchl a druhý je silně poškozen. Lépe řečeno padáme!". Než stihl Jamie cokoliv říci zpoza něj se ozval chraptivý hlas ,,Nařiďte evakuaci Firefoxu" byl to Brom, který se vyškrábal na nohy a akorát slyšel poručíka jak informuje Jamieho. ,,Pane na to, ale nemáme dostatek výsadkových člunů!" křičel poručík na Broma. Brom se nadechl a řekl ,,Tak to by jste měl informovat ostatní křižníky, že nějaké potřebujeme." než stačil říct něco dalšího poručík ho přerušil ,,Nemají kde přistát." Brom se chytil za hlavu chvíli přemýšlel a pak řekl ,,Dobrá ať se všichni připravý na náraz a uvědomte ostatní křižníky aby nás ihned vyzvedli až dopadneme na zem.". Už se chystal odejít když ho poručík zastavil a vypravil ze sebe co možná nejklidněji ,,Ehm, pane, místo dopadu je přímo vedle základny Separatistů." Brom si pomyslel ,,Co víc se ještě může stát?" a vteřinu po této myšlence, jeden z palubních důstojníků vykřikl do komlinku ,,Výsadkový člune 5872 nemáte oprávnění k opuštění křižníku Firefox, ihned přistaňte jinak vás budeme nuceni zastřelit!" Brom na něj ihned zavolal ,,Kdo pilotuje ten člun?" ,,Seržant Jek." odpověděl mu důstojník ,,Kdo je Seržan Jek?" zeptal se Brom ,,To je ten co se se mnou před tím hádal." ozvalo se za ním. Otočil se a před sebou viděl stát Jamieho. Otočil se zpět, zmáčkl tlačítko na komlinku a řekl ,,Proč to děláte Jeku?" dostalo se mu rychlé odpovědi ,,To je za ty, kteří padli na Ailoru!" ,,Tak to jste byl vy!" vykřikl Brom až mu do vnitřku helmy z úst vyletěli sliny. ,,Ihned ho sestřelte!!" vykřikl ještě hlasitěji. Poručík ho ihned poslechl, zmáčkl jedno z tlačítek na palubním počítači a ve vteřině se výsadkový člun ocitl v plamenech. Po chvíli ticha, kterou přehlušovala jen poplašná siréna, řekl jeden z důstojníků ,, Pane čtyři minuty do nárazu." ,,Dobrá..." řekl Brom a pokračoval ,,...informujte ostatní křižníky ať pošlou výsadkové čluny, pokusíme se rovnou dobít těch pár kilometrů, které Separatisti zabrali." "Rozkaz" odpověděl důstojník a udělal co mu Brom řekl.

***

Obrovský náraz, všude ranění. Všichni, kteří přežili včetně Broma se vydali naproti droidím šikům, kteří proti nim vyrazili. ,,Za čest a slávu!!" vykřikl Brom a začal střílet do nejbližších droidů. ,,Anóó!!" křičeli ostatní vojáci a nad nimi v těsné formaci přelétali výsadkové čluny a hvězdné stíhačky jako podpora. ,,Jamie?! Kde jsi?!" křičel Brom. ,,Jamie?!" Každou chvílí se proti Bromovi vrhali další a další droidi. Nikde neviděl Jamieho.
Po strastiplných hodinách boje nakonec Republika vyhrála, ale za jakou cenu. Za cenu stovek, ba i tisíců životů. Brom byl sice raněn, ale když se Jamie nenahlásil na základně musel jít s ostatními hledat přeživší, jestli ho náhodou nenajde...

Ohodnoťte povídku:
Podrobné statistiky...
10 hvězd
0 hlasů
9 hvězd
1 hlas
8 hvězd
0 hlasů
7 hvězd
0 hlasů
6 hvězd
1 hlas
5 hvězd
1 hlas
4 hvězdy
1 hlas
3 hvězdy
0 hlasů
2 hvězdy
0 hlasů
1 hvězda
0 hlasů